piątek, 21 kwiecień 2017 09:48

XXXIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych z klas maturalnych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Nowomiejskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  przystąpienia do realizacji  projektu pt. „Centrum Edukacji Technicznej – specjalizacje dla potrzeb rynku pracy” .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 im. Noblistów Polskich w Kurzętniku z Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu.

 

Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 429 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.