środa, 17 maj 2017 09:11

Inauguracja projektu "Młodzi Wędkarze"

W Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zainaugurowano projekt „Młodzi Wędkarze”. Projekt realizowany jest w ramach działań prewencyjnych przez Państwową Straż Rybacką w Olsztynie i obejmuje przede wszystkim zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w wieku powyżej 14 lat. Ma na celu ułatwienie młodym osobom dostępu do uzyskania karty wędkarskiej, niezbędnej do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach śródlądowych. Działania będą nakierowane szczególnie na tereny wiejskie, gdzie rzadko stowarzyszenia wędkarskie prowadzą szkółki ekologiczno-wędkarskie dla dzieci, brak jest możliwości uprawiania wędkarskiego sportu  wyczynowego, czy nawet zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu ustawy o rybactwie, umożliwiającej zdobycie uprawnień do wędkowania. Wędkarstwo jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu, dla uprawiania której szczególnie  dobre warunki występują w naszym województwie. Może ono kształtować wśród młodzieży podstawy zrozumienia i poszanowania przyrody, właściwe zachowania etyczne, umiejętność zdrowej rywalizacji, a poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych także budowanie świadomości obywatelskiej. Patronat Honorowy nad akcją sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaś partnerami są: Polski Związek Wędkarski, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowe, które są urzędami wydającymi karty wędkarskie. 16 maja 2017 r. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, który jako pierwszy w naszym powiecie przystąpił do projektu, zorganizował w jego ramach stosowne zajęcia dla młodzieży. Impreza, pomyślana jako skromne, robocze warsztaty za sprawą dyrektora szkoły: Pani Krystyny Wójcik-Wiśniewskiej oraz nauczyciela: Pana Jacka Rydla nabrała dużego rozmachu. Część oficjalną zaszczycił obecnością Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Udział wzięli ponadto: Pan Szczepan Worobiej – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Pani Katarzyna Trzaskalska – Wicestarosta Nowomiejski, Pan Józef Światkowski – Komendant Posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim, Pan Adam Zapałowski – Prezes Rejonu PZW w Nowym Mieście Lubawskim oraz dyrektorzy placówek oświatowych w powiecie. Po akademii z częścią artystyczną, w tym odegraną przez dzieci scenką proekologiczną i prezentacją ciekawych, a mniej znanych gatunków ryb dorzecza Drwęcy, przeprowadzoną przez Krzysztofa Puwalskiego ze Starostwa Powiatowego, odbyły się zajęcia praktyczne. Strażnicy PSR i przedstawiciel PZW zapoznali chętną do wędkowania młodzież z zasadami połowu i ochrony ryb, podstawami etyki wędkarskiej i warunkami odpowiedniego zachowania się nad wodą. Po zakończonych warsztatach młodzież mogła spróbować zdać egzamin państwowy na kartę wędkarską. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli test i otrzymają upragnioną kartę wędkarską. Za wykazanie się szczególną wiedzą i zdobycie kompletu punków z niełatwego testu egzaminacyjnego nagrody w postaci wędek otrzymali od Starostwa: Agata Kozłowska, Marcin Jabłoński i Filip Jabłoński. Podobne zajęcia odbywać się będą w formule ciągłej również w innych szkołach. Pozwoli to na wypromowanie wśród młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, opartych na aktywności i kontakcie z przyrodą, które skutecznie odciągają od bezczynności i frustracji, rodzącej zachowania patologiczne. Organizatorzy serdecznie zapraszają chętną młodzież do włączania się do akcji. Przypominają również o działającej przy Kole PZW w Nowym Mieście Lubawskim szkółce ekologiczno-wędkarskiej, która zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach i imprezach sportowych.

Krzysztof Puwalski

Czytany 632 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.