piątek, 26 maj 2017 13:57

34. Sesja Rady

Wyróżnienia

25 maja 2017 r. podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu wręczono wyróżnienia przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych, które zwyciężyły w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” na najpopularniejszą OSP powiatu nowomiejskiego. I miejsce w konkursie zajęła OSP Biskupiec, drugie – OSP Łąkorz, a trzecie – OSP Osetno. Ponadto, OSP Biskupiec została uznana za najbardziej aktywną jednostkę w regionie, zarejestrowaną w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji uplasowała się OSP Łąkorz.
Starosta zaprezentował także wyróżnienie, jakie otrzymał podczas Forum Samorządowego w dniu 23 maja br. W tym roku po raz pierwszy samorząd województwa warmińsko – mazurskiego przyznał wyróżnienia „Złote Runo” dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to nagrody za gospodarność rozumianą jako realizacja najbardziej proinwestycyjnego budżetu w danym roku. Powiat nowomiejskie zajął II miejsce w rankingu samorządów powiatowych (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) wg. wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz I miejsce w rankingu wg. wydatków majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu (gmin i powiatu). Są to oczywiście wyniki za 2016 r.  

Drogi

Jednym z punktów porządku sesji były inwestycje i remonty na drogach krajowych i wojewódzkich. Na sesję przybył Michał Wiśnicki – Kierownik Projektu „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego”. P. Wiśnicki przedstawił informację na temat realizacji projektu. 8 maja br. dokonano otwarcia ofert na wykonanie projektu i budowę obwodnicy. O realizację zadania ubiega się czternastu wykonawców. Niestety okazało się, że pięć ofert jest w strefie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych należy je zbadać, właśnie pod kątem rażąco niskiej ceny. Planuje się, że do końca roku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. W przyszłym roku powinny zacząć się prace projektowe i równocześnie wykonawca będzie mógł rozpocząć prace przygotowawcze na terenie budowy. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 34 miesiące (z wyłączeniem okresu zimowego).
P. Wiśnicki poinformował również, że jeżeli chodzi o remonty na drogach krajowych na odcinkach biegnących przez powiat nowomiejski, dobiega końca budowa chodnika w Bratianie. Do końca maja inwestycja ma być zakończona. Ponadto, GDDKiA stara się o środki na remont nawierzchni. Wszystko wskazuje na to, że uda się to zadanie zrealizować.
Ze względu na ustalony harmonogram pracy i inne obowiązki służbowe, na sesję nie mógł przybyć przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przesłał natomiast pismo z informacją na temat inwestycji na drogach wojewódzkich planowanych do realizacji w latach 2017 – 2022. Zadania ujęte w planie wynikają z przyjętego „Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538”, którego realizacja jest możliwa przy założeniu partycypacji finansowej lokalnych samorządów. Zgodnie z harmonogramem prac planowanych na 2017 r., na drodze wojewódzkiej nr 538 będą prowadzone następujące prace:
- budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Tylice, Kuligi i Podlasek (w Podlasku droga będzie również poszerzona i wykonana będzie nakładka)
- budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinkach: Marzęcice – Nowe Miasto Lubawskie oraz Fitowo – Bielice,
- przebudowa drogi na odcinkach: Tylice – Kuligi oraz Grodziczno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 541.

Absolutorium

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. W 2016 r. wykonano dochody budżetowe w wysokości 42 199 315,45 zł, co stanowi 100,21% planu oraz wydatki w wysokości 40 342 062,25 zł, co stanowi 96,78% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 9 841 446,51 zł.
Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Teresa Łątkowska oraz Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek.

Czytany 665 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.