Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 maj 2017 13:57

34. Sesja Rady

Wyróżnienia

25 maja 2017 r. podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu wręczono wyróżnienia przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych, które zwyciężyły w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” na najpopularniejszą OSP powiatu nowomiejskiego. I miejsce w konkursie zajęła OSP Biskupiec, drugie – OSP Łąkorz, a trzecie – OSP Osetno. Ponadto, OSP Biskupiec została uznana za najbardziej aktywną jednostkę w regionie, zarejestrowaną w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji uplasowała się OSP Łąkorz.
Starosta zaprezentował także wyróżnienie, jakie otrzymał podczas Forum Samorządowego w dniu 23 maja br. W tym roku po raz pierwszy samorząd województwa warmińsko – mazurskiego przyznał wyróżnienia „Złote Runo” dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to nagrody za gospodarność rozumianą jako realizacja najbardziej proinwestycyjnego budżetu w danym roku. Powiat nowomiejskie zajął II miejsce w rankingu samorządów powiatowych (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) wg. wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz I miejsce w rankingu wg. wydatków majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu (gmin i powiatu). Są to oczywiście wyniki za 2016 r.  

Drogi

Jednym z punktów porządku sesji były inwestycje i remonty na drogach krajowych i wojewódzkich. Na sesję przybył Michał Wiśnicki – Kierownik Projektu „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego”. P. Wiśnicki przedstawił informację na temat realizacji projektu. 8 maja br. dokonano otwarcia ofert na wykonanie projektu i budowę obwodnicy. O realizację zadania ubiega się czternastu wykonawców. Niestety okazało się, że pięć ofert jest w strefie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych należy je zbadać, właśnie pod kątem rażąco niskiej ceny. Planuje się, że do końca roku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. W przyszłym roku powinny zacząć się prace projektowe i równocześnie wykonawca będzie mógł rozpocząć prace przygotowawcze na terenie budowy. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 34 miesiące (z wyłączeniem okresu zimowego).
P. Wiśnicki poinformował również, że jeżeli chodzi o remonty na drogach krajowych na odcinkach biegnących przez powiat nowomiejski, dobiega końca budowa chodnika w Bratianie. Do końca maja inwestycja ma być zakończona. Ponadto, GDDKiA stara się o środki na remont nawierzchni. Wszystko wskazuje na to, że uda się to zadanie zrealizować.
Ze względu na ustalony harmonogram pracy i inne obowiązki służbowe, na sesję nie mógł przybyć przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przesłał natomiast pismo z informacją na temat inwestycji na drogach wojewódzkich planowanych do realizacji w latach 2017 – 2022. Zadania ujęte w planie wynikają z przyjętego „Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538”, którego realizacja jest możliwa przy założeniu partycypacji finansowej lokalnych samorządów. Zgodnie z harmonogramem prac planowanych na 2017 r., na drodze wojewódzkiej nr 538 będą prowadzone następujące prace:
- budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Tylice, Kuligi i Podlasek (w Podlasku droga będzie również poszerzona i wykonana będzie nakładka)
- budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinkach: Marzęcice – Nowe Miasto Lubawskie oraz Fitowo – Bielice,
- przebudowa drogi na odcinkach: Tylice – Kuligi oraz Grodziczno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 541.

Absolutorium

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. W 2016 r. wykonano dochody budżetowe w wysokości 42 199 315,45 zł, co stanowi 100,21% planu oraz wydatki w wysokości 40 342 062,25 zł, co stanowi 96,78% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 9 841 446,51 zł.
Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Teresa Łątkowska oraz Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek.

Czytany 680 razy