czwartek, 22 czerwiec 2017 14:26

XXXV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2017r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1242N Biskupiec – Krotoszyny kategorii drogi powiatowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia wartości projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 10 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Romuald Koszewski

Czytany 376 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.