czwartek, 19 październik 2017 18:00

XXXVIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Założenia do budżetu na 2017 r.
 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku prosektorium przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Mieście Lubawskim.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 607 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.