piątek, 27 październik 2017 14:29

Narada techniczno - gospodarcza

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się 30 października 2017 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1. Początek godzina 11.00.

Przedmiotem narady techniczno-gospodarczej jest omówienie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie i gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w zakresie:

  1. podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych,
  2. określenie zakresu i stopnia szczegółowości wykonywanych prac urządzeniowych,
  3. zasady projektowania zadań gospodarczych dla lasów i ich wskazanie,
  4. określenie celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów,
  5. form ochrony przyrody jakie występują na obszarze objętym opracowaniem i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
  6. ochrona przeciwpożarowa lasów, zakres ramowych wytycznych,
  7. uzgodnienia z RDOŚ i PIWS w Olsztynie od odstąpienia od opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów UPUL,
  8. sposobów i terminów zawiadamiania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, spotkania na gruncie, przyjmowanie przez Wykonawcę w wyznaczone dni właścicieli lasów w celu wyjaśnienia, omówienia przedstawianych spraw,
  9. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu miejsce i termin,
  10. składania wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów miejsce i termin.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody w tym właściciele lasów niepaństwowych. Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzi  Pan Cezary Piotrkowicz przedstawiciel Agencji CEZAR Pracowni Urządzania Lasu, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul Boczna 28.  

Czytany 331 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.