piątek, 17 listopad 2017 14:00

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 14.11.2017

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_pzzk_141117 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 14 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu na podstawie prezentacji opracowanej i przedstawionej przez Krzysztofa Puwalskiego, Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa SP dokonali oceny tzw. emisji niskiej na terenie powiatu. Dotyczy ona uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m. Jej główne źródła to ogrzewanie oparte na spalaniu paliw oraz transport i komunikacja pojazdami spalinowymi. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, które obsługuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Najbliższa znajduje się Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Elbląg, Olsztyn i Ełk. Z uwagi na niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika w dolinie rzeki Drwęcy pogarsza to sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską, szczególnie z nastaniem okresu grzewczego. Zwiększa to podatność na choroby układu oddechowego i alergie oraz inne zaburzenia zdrowia, szczególnie u osób starszych. Stąd też, jak zauważyli uczestnicy posiedzenia istotnym jest ograniczanie spalania niskiej jakości paliw oraz eliminowanie z użycia starych typów pieców („śmieciuchów”) oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Dokonano również oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Na tym etapie Członków Zespołu niepokoi utrzymujący się na skutek intensywnych opadów deszczu wysoki stan rzeki Drwęcy przy utrzymującym się również wysokim stanem wód gruntowych. W związku z tym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego obowiązuje od pewnego czasu stan pogotowia przeciwpowodziowego, wprowadzony zarządzeniem Burmistrza. Wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej cały czas na bieżąco monitorują sytuację w tym zakresie, podejmując w sytuacjach skrajnych odpowiednie działania. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście zbliżającej się zimy i ewentualnych zwiększonych opadów śniegu. Z informacji przekazanych przez administratora rzeki Drwęcy wynika, że jej obecny stan przy założeniu występowania niewielkich opadów deszczu będzie ulegał nieznacznemu zmniejszeniu przez okres około jednego miesiąca. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest obecnie rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. Na zakończenie posiedzenia Pan Jan Liedtke, Powiatowy Lekarza Weterynarii przedstawił zagrożenia oraz podejmowane działania związane z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Do chwili obecnej ujawniono na terenie naszego kraju 106 ognisk, głownie na terenie województwa podlaskiego. Podkreślił, jak ważne są działania związane z zabezpieczeniem stad świń przez zakażeniem ze strony dzików oraz osób postronnych. Również istotnym jest nabywanie świń do dalszego chowu i tuczu ze sprawdzonych źródeł. W sytuacji naszego powiatu, gdzie produkcja wieprzowiny zajmuje poważną pozycję jest to niezwykle istotne. W związku z tym PLW prowadzi kontrole związane z obrotem trzody chlewnej oraz szkolenia dla hodowców.            

K. Grzonkowski
17.11.2017 r.         

{gallery}/posiedzenie_pzzk_141117{/gallery}

Czytany 695 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.