czwartek, 23 listopad 2017 13:15

XXXIX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 roku  w sprawie powierzenia Gminie Kurzętnik  zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  przystąpienia do realizacji  projektu pt. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.

 

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Adam Głowacki

Czytany 471 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.