środa, 13 grudzień 2017 14:33

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.12.207

6 grudnia 2017 w sali narad Urzędu Miejskiego  w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby reprezentujące kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego   
W trakcie posiedzenia jego uczestnicy przedstawili, zgodnie z kompetencjami reprezentowanych przez nich instytucji, stan przygotowań powiatu nowomiejskiego do zimy 2017/2018. M. in. na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pana Ryszarda Kłosowskiego dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg  Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2017/2018. Jak wynika z przedstawionej informacji, zakupiono obecnie ok. 1125 ton mieszaniny piasku i soli do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne  umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Pojazdy, stanowiące nośniki pługów zostały wyposażone w GPS-y, umożliwiające obserwację ich pracy przez dyżurnego. Przedstawiciele KP Policji oraz KP PSP poinformowali o podjęciu szeregu działań w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Policji będą w tym celu prowadzić monitoring dotyczący przejezdności dróg, sprawdzać miejsca potencjalnego pobytu osób bezdomnych, zaś dzielnicowi we współpracy z administracją lokalną oraz przedstawicielami pozostałych jednostek powiatowych prowadzić rozeznanie dotyczące zapewnienia niezbędnych potrzeb bytowych osób szczególnie narażonych na trudne warunki zimowe, jak chociażby osób samotnych, starszych oraz dzieci. Szkoły ponad gimnazjalne w Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim, jak wynika z informacji przekazanej przez ich Dyrektorów poczyniły również w tym zakresie odpowiednie przygotowania. Zabezpieczyły m. in. odpowiednie warunki w zakresie zapewnienia właściwej temperatury pomieszczeń lekcyjnych,  a  także dokonały analizy w zakresie planów lekcji w kontekście dojazdu uczniów.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z informacją przedstawioną przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP dotyczącą pożarów sadzy w kominie w budynkach mieszkalnych jako zdarzenia stanowiącego duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców. Podkreślił niezbędną w tym zakresie terminową i fachową oceną stanu kominów oraz palenie odpowiednimi paliwami. Brak terminowych przeglądów kominów bez ich odpowiedniego udokumentowania może na wypadek pożaru budynku stanowić pretekst dla firm ubezpieczeniowych do odmowy wypłaty należnego odszkodowania.
Pani Iwona Krajewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum  szeregu działań skierowanych do szkół naszego powiatu w zakresie bezpiecznego korzystania przez dzieci z internetu. Podkreśliła, jak  ważnym zagadnieniem jest odpowiednia współpraca szkół z rodzicami. W tym celu prowadzono konsultacje dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców, zainteresowanych tym problemem.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili swoje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz osobom przyjezdnym podczas sezonu zimowego, szczególnie na drogach powiatu, a także przy korzystaniu z atrakcji w Ośrodku Narciarskim „Kurza Góra” w Kurzętniku. Podkreślili, że będą konsekwentnie eliminować z korzystania z powyższego osób będących pod wpływem alkoholu. Zaapelowali też o przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie prędkości na drogach powiatu oraz stosowanie się do odpowiednich wymogów przy korzystaniu ze wszelkich atrakcji zimowych. Podkreślono, jak ważnym jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, jak również korzystając z atrakcji „Kurzej Góry”.
Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2018 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że  zabezpieczono kwotę ok. 55 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwalę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2018 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

Sporządził: Kazimierz Grzonkowski

Czytany 652 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.