Wydrukuj tę stronę
piątek, 19 styczeń 2018 11:39

Spotkanie animacyjne w Starostwie

18 stycznia 2018 korzystając z zaproszenia Ewy Dembek - przewodniczącej Rady Organizacji Pozarządowych i starosty Andrzeja Ochlaka, spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów oraz młodzież. Podczas spotkania prowadzonego przez animatorów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy:  Joannę Rybacką Barisic, Annę Lewikowską i Marka Jurzyńskiego, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami z zakresu ekonomii społecznej. Mogli poszerzyć wiedzę na temat zakładania i działalności spółdzielni socjalnych,  stowarzyszeń oraz fundacji. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania potrzeb i potencjału lokalnych środowisk oraz wypracowania nowych pomysłów na lokalną aktywność.

Czytany 607 razy