środa, 07 luty 2018 14:49

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w powiecie nowomiejskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że kontynuuje w 2018 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu (tj. osób niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.
W ramach realizacji programu dofinansowanie obejmuje następujące obszary pomocy:
MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–   Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–   Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2) MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Nabór wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 rozpocznie się w dniu 01.03.2018 r. i potrwa do dnia 30.03.2018 r. Wnioski na kolejny rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. Natomiast w ramach Modułu I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 03.04.2018 r. do dnia 30.08.2018 r., z tym, że przyjmuje się w danym roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym:
•    wnioski złożone od 03.04.2018 r. do 30.06.2018 r. będą rozpatrywane w ramach pierwszego cyklu,
•    wnioski złożone od 01.07.2018 r. do 30.08.2018 r. będą rozpatrywane w ramach drugiego cyklu.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16-go roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie. Informacje te można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 1115-1515 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków
o dofinansowanie
 w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Czytany 591 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.