Wydrukuj tę stronę
czwartek, 15 marzec 2018 14:58

XLIV Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych  do  udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę Nowomiejskiego.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr1299N gr.woj.(Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/297/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 roku uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 115 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych nr 210 i nr 210 a w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych nr 118 i nr 404 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 103 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu.
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
Czytany 543 razy