piątek, 16 marzec 2018 14:18

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2018 roku w ramach otwartego konkursu ofert

1)  Promowanie zdrowego stylu życia:
- Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo - Piknik zdrowia - 1 780,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”-Szkolenie żeglarskie dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” - Dbajmy o swoje zdrowie - 720,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
-  Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Przegląd Zespołów Wiejskich - 500,00 zł
-  Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
-  Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – Wyjazdowe spotkania z kulturą - 800,00 zł
-  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - Aktywnie znaczy ciekawie. Osoby starsze przekazują polskie tradycje i obrzędy najmłodszym - 1 200,00 zł
3)  Aktywizacja Niepełnosprawnych
-  Towarzystwo PrzyjacióDzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych - 1 550,00 zł
4)  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim - Wycieczka turystyczno- krajoznawcza Łódź Uniejów - 1 372,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Przeżyjmy to jeszcze raz - 1 000,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dladzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 5 000,00 zł   
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek nad polskim morzem dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie - Czynny wypoczynek młodzieży - zainteresowanie sportami strzeleckimi Kolekcjonersko - Strzeleckie - Orły - 2 000,00 zł
7) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowe Miasto Lubawskie - 1 000,00 zł
 
Na zadanie pn. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans dla tych rodzin i osób - nie wpłynęła oferta.
Na zadanie pn. Krajoznawstwo i turystyka - żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.
Czytany 681 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.