czwartek, 19 kwiecień 2018 15:26

XLV Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Domu Dziecka w Pacółtowie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
  e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.   
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Powiatu Nowomiejskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kurzętnik zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej zmienionej uchwałą nr XXXIX/288/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 listopada 2017 r.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 738 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.