czwartek, 10 maj 2018 14:12

XLVI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kurzętnik polegającej na nieodpłatnym przekazaniu kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) w miejscowości Tereszewo z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kurzętnik.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 957 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.