czwartek, 14 czerwiec 2018 09:36

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 6.06.2018

Pod przewodnictwem Wice Starosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej w dniu 6 czerwca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Za niestety poważne zagrożenie z uwagi na rosnącą skalę występowania boreliozy uznano ukąszenia przez kleszcze. Podkreślono, że coraz większa liczba tych owadów może być nośnikiem tej choroby. Innym, również groźnym skutkiem ukąszenia przez tego owada może być kleszczowe zapalenie mózgu. W tym jednak przypadku pomagają szczepienia ochronne. Pewne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu stanowi też występująca w niektórych porach roku grypa. Występowanie pozostałych chorób zakaźnych na terenie powiatu ogranicza się do mniej licznych przypadków, nie stanowiąc większego zagrożenia. Zgodnie z przedstawioną informacją rośnie ilość osób uchylających się od szczepień obowiązkowych, co niestety może niepokoić chociażby w kontekście ujawnionych na terenie powiatu ostródzkiego przypadków zachorowań na odrę u osób dorosłych.  
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił również zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Stwierdził, że od miesiąca marca obowiązują obostrzone zasady bioasekuracji dotyczące stad trzody chlewnej, obejmujące między innymi szczegółowe kontrole w tym zakresie. Z uwagi na znaczenie  tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. W tym kontekście omówiono również budzący niepokój mieszkańców powiatu rozwój inwestycji związanych z powstawaniem wielkotowarowych ferm zwierzęcych m.in. w Wielkich Bałówkach. Mimo negatywnych komentarzy, wypowiadanych przez uczestników posiedzenia, podzielających obawy mieszkańców  dotyczących pogorszenia warunków zamieszkiwania w takiej okolicy brak jest skutecznych, zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem możliwości zaniechania takich inwestycji mimo oporu mieszkańców. Taką możliwość daje tylko wcześniej przygotowany i przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, większość miejscowości naszego powiatu takich planów nie posiada.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę członkom Zespołu na obowiązujące na skutek zapisów prawa budowlanego, jak również przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych przeglądy substancji budowlanej. Ich brak, potwierdzony brakiem odpowiednich dokumentów lub zapisów w tych dokumentach może skutkować nie tylko karą w przypadku kontroli, ale również odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w przypadku pożaru lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Jak podkreślił, część tych zapisów dotyczy również właścicieli budynków jednorodzinnych.     
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu zmiany i ograniczenia związane z trwającym obecnie remontem oddziału chirurgicznego. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, mimo obecnych trudności lokalowych. Znacznie większe kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak podkreślił, obowiązuje w tym zakresie wielkość ryczałtu z 2017 r., mimo znacznego wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem Szpitala i kadry pracowniczej.  
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył również mjr Adam Trypucki, Z-ca Komendanta  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Poinformował, że ochotnicy z terenu naszego powiatu, chętni do  wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej zgłaszają się do WKU w Ostródzie. Jak podkreślił, szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z WKU w Ostródzie, m in. za pośrednictwem strony internetowej.  

Tekst: K. Grzonkowski

Czytany 499 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.