×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_190216 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wydrukuj tę stronę
środa, 24 luty 2016 09:19

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 19.02.2016

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_190216 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 19 lutego 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2016 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2016 rok zakłada pięć posiedzeń dotyczących omówienia bezpieczeństwa w powiecie, jak również przygotowań do ćwiczeń powiatowych w miesiącu maju. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców lub środowiska.
Omówiono nadzór nad ujęciami wody pitnej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała że na terenie powiatu nowomiejskiego jest 17 wodociągów publicznych, które mają ujęcia dobrej jakości wód podziemnych. Nowe rozporządzenie przewiduje monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie, co wiąże się z dużymi kosztami. Naczelnik Wydziału Środowiska dodał, że każde zanieczyszczenia występujące w wodzie są stosunkowo łatwe do usunięcia i każda woda, która zostaje uzdatniana, spełnia wszystkie normy do spożycia. Wszystkie większe ujęcia posiadają dobrze zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.
Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonano wstępnej oceny zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2015/2016. Z opracowania wynika, że w okresie od 14.12.2015 r. do 17.02.2016 r. na walkę ze skutkami zimy na drogach powiatowych wydano 83 618,00 zł. Składa się na to zakup piasku i soli, paliwa do sprzętu oraz dokonanie remontu sprzętu.
Omówiono także przygotowania do ćwiczeń powiatowych, które zgodnie z planem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zaplanowane są na 9/10 maja. Opracowany wcześniej scenariusz ćwiczeń należy złożyć do służb Wojewody na miesiąc przed ćwiczeniami do akceptacji. Będzie on zawierał m. in. akcję kurierska czyli ściąganie żołnierzy rezerwy, stały dyżur w urzędach, dystrybucję tabletek jodowych oraz inne elementy opracowane przy udziale powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Miasta i Gmin naszego powiatu.

{gallery}pzzk_190216{/gallery}

Czytany 687 razy