czwartek, 21 luty 2019 22:20

V Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja z działalności Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w 2018 r. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w 2018 r. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (V)”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/373/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Nowomiejskim.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu.
 
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Wiśniewski
Czytany 1148 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.