środa, 12 czerwiec 2019 14:02

IX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1
w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny – Wonna i drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna)”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” w latach 2017 – 2018.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.


Sporządziła: Anna Andrzejczak

Czytany 1045 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.