czwartek, 18 lipiec 2019 15:02

X Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz  transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu nowomiejskiego.
 9. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 10. Sprawozdanie z naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki matur.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2019 r.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
24 lipca 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
Czytany 201 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.