czwartek, 17 marzec 2016 11:24

XVIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 23 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Roczne sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.
9.    Przerwa.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków PFRON w roku 2016.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowomiejskiego”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia anonimowej skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim bez rozpoznania.
18.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne.
20.    Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski


Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 520 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.