środa, 20 grudzień 2017 13:32

Informacja o zatwierdzeniu planów urządzenia lasów

Informacja o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), Starosta Nowomiejski dnia 11.12.2017 r. zatwierdził Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiące własność osób fizycznych,w następujących obrębach geodezyjnych: Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Lekarty, Nawra, Nowy Dwór, Pacółtowo, Radomno, Skarlin i Tylice dla gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz dla gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  w następujących obrębach numerach geodezyjnych: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14 na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu. Obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stosownie do cytowanych wyżej przepisów należy do starosty. Wykonany projekt uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzono zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12.11.2012 r. Ministra Środowiska (Dz. U. 2012 r., poz. 1302) oraz zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 49 z dnia 17 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, uzyskano pozytywną opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego: Nadleśnictwa Iława i Jamy. Gotowy projekt poddano przewidzianej przepisami procedurze uzgodnieniowej tj. wyłożono do publicznego wglądu na okres 60 dni. Właściciele gruntów leśnych zostali indywidualnie powiadomieni o przystąpieniu do sporządzenia planów i możliwości czynnego uczestnictwa w planowaniu, w tym wnoszenia uwag i wniosków. Złożone uwagi zostały rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych.  

Czytany 915 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.