środa, 03 styczeń 2018 14:44

Informacja o zatwierdzeniu planów urządzenia lasów stanowiących własność inną, niż osób fizycznych

Informacja o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, a stanowiących własność inną, niż osób fizycznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), Starosta Nowomiejski dnia 21.12.2017 r. zatwierdził Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiące własność inną, niż osób fizycznych w następujących obrębach geodezyjnych: Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Lekarty i Tylice dla gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz dla gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w następujących obrębach numerach geodezyjnych: 6, 7, 10 i 14 na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu. Wykonany projekt uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzono zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12.11.2012 r. Ministra Środowiska (Dz. U. 2012 r., poz. 1302) oraz zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 49 z dnia 17 listopada 2016 roku. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, uzyskano pozytywną opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego: Nadleśnictwa Iława i Jamy. Wobec powyższego należało sporządzony uproszczony plan urządzania lasu zatwierdzić w drodze aktu administracyjnego.  

Czytany 1444 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.