wtorek, 30 październik 2018 10:10

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego dla części gminy Kurzętnik

Na podstawie art. 7d i 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze części Gminy Kurzętnik położonej w powiecie nowomiejskim,

Starosta Nowomiejski zawiadamia, że w terminie od 14-11-2018 do 04-12-2018 r. (tj.15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 22 (parter) w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, zostanie wy łożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla części Gminy Kurzętnik.

Obręby: BRATUSZEWO, KAMIONKA, KRZEMIENIEWO, MAŁE BAŁÓWKI, MARZĘCICE, MIKOŁAJKI, OTRĘBA, SUGAJENKO, SZAFARNIA, TERESZEWO, TOMASZEWO, WAWROWICE, WIELKIE BAŁÓWKI.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

 

Czytany 1958 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.