POWIAT NOWOMIEJSKI

Wynik przetargu na najem nieruchomości

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Mickiewicza 10 stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 ze zm.) informujemy, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lub, przy ul. Mickiewicza 10 na działce nr 81/18 obręb 9 stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 w dniu 23.11.2020 r. o godzinie 10:00.
Wadium na najem wyżej wymienionego lokalu wpłacił jeden oferent.
Do przetargu dopuszczono jednego oferenta.
Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za najem nieruchomości wynosiła: 2 600,00 zł netto.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, postąpienie ustalono na kwotę 30,00 zł netto.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto stawkę czynszu miesięcznego w wysokości 2 630,00 zł netto.
Najemcą wyżej wymienionej nieruchomości został Zakład Pogrzebowy "OREMUS" Feliksa Wojnowska, ul. Waryńskiego 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.