POWIAT NOWOMIEJSKI

Ogłoszenie - postępowania w sprawie korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124, 124b i 124a, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Nowomiejski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie:

1. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami działek:
- 388/1 o pow. 0,0340 ha, położonej w obrębie Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie,
- 64/54 o pow. 0,0488 ha, położonej w obrębie Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie,
w celu założenia na przedmiotowych nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej;
2. ograniczenia sposobu korzystania oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami działek:
- 270 o pow. 0,37 ha, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie,
- 816/12 o pow. 0,1331 ha, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie,
w celu wykonania na przedmiotowych nieruchomościach prac polegających na demontażu oraz montażu elementów sieci energetycznej.
Starosta Nowomiejski wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w celu wykazania praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości. Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 47 42 221.