Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Określenie obszaru zapowietrzonego w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - 20.05.2021

Określenie obszaru zapowietrzonego w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - 20.05.2021

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwach położonych na terenie Gminy Kurzętnik i Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 25 z dnia 20 maja 2021 r. określa się obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ognisk choroby obejmujący miejscowości powiatu nowomiejskiego:

 • Gmina Kurzętnik: Kamionka, Kurzętnik, Lipowiec, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Otręba, Romanowo, Wawrowice i Wielkie Bałówki,
 • Gmina Nowe Miasto Lubawskie: Chrośle, Łąki Bratiańskie, Mszanowo, Nawra, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Bratiański, Pacółtowo i Ruda.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 6. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
  a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
  b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
  b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 2. niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 5. posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
  a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
  b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości powiatu nowomiejskiego:

 • w gminie Biskupiec: Bielice, Biskupiec, Gaj, Krotoszyny, Lipinki, Łąkorek, Łąkorz i Wonna,
 • w gminie Grodziczno: Jakubkowo, Kuligi, Linowiec, Mroczenko, Mroczno i Zajączkowo,
 • w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Bratian, Gryżliny, Gwiździny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Pustki, Radomno, Skarlin i Tylice,
 • w gminie Kurzętnik: Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Kąciki, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo i Tomaszewo

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Na obszarze zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy, o których mowa wyżej obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo