POWIAT NOWOMIEJSKI

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia i udostępnienia nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Bratian i Tereszewo

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124, 124b i 124a, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Nowomiejski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie:

1. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami działek:
- 169 o powierzchni 2,2695 ha, położonej w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie,
- 584/6 o powierzchni 0,02 ha, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, w celu założenia na przedmiotowych nieruchomościach przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.
2. Zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki:
- 799 o powierzchni 0,45 ha, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, w celu wykonania na przedmiotowej nieruchomości prac polegających na demontażu elementów sieci elektroenergetycznej.
Starosta Nowomiejski wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w celu wykazania praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości. Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 47 42 221.