Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

XXXII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury przy ul. 19 stycznia 17A w Nowym Mieście Lubawskim.
Sesja odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w 2020 roku oraz informacja na temat bieżącej sytuacji.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 447/5 położonej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo