Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Bratian, numer działki 816/12 - GK.6853.6.2021

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Pawła Łuczak, dotyczącego zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 270, o powierzchni 0,37 ha.

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zmarł i jak dotąd nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Ze względu na ograniczoną ilość danych nie można ustalić adresów pozostałych dwóch współwłaścicieli. W związku z powyższym przedmiotową nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, składać ewentualnie dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r.
Po upływie wyżej wymienionego terminu organ, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wyda decyzję w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie z uwagi na dyspozycję art. 10 Kpa, zgodnie z którą stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo