Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępniania nieruchomości gruntowej - GK.6853.12.2021

Na podstawie art. 8 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia,

że dnia 21 września 2021 r., w trybie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6853.12.2021 w sprawie zobowiązania każdoczesnego posiadacza nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 799, o powierzchni 0,45 ha, do jej udostępnienia na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu wykonania na działce czynności związanych z demontażem elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV i słupa SN na linii relacji GPZ Nowe Miasto-Lubawa.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15.
Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo