POWIAT NOWOMIEJSKI

Wykaz nieruchomości lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

Nr ewidencyjny działki
Oznaczenie
w KW
Powierzchnia
działki w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania lokalu
Okres umowy
Czynsz
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
 
EL1N/00026354/6
 
0,4213
 
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
Lokal użytkowy nr 213b, położony na II piętrze budynku o  powierzchni:
10,50 m2,  
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi,
Na czas nieoznaczony
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
Do 15-go dnia każdego miesiąca
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl.