Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Kwalifikacja wojskowa 2022

Od 17 maja 2022 na terenie powiatu nowomiejskiego rusza kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim pracować będzie w terminie od 17 maja 2022 do 31 maja 2022 w lokalu Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. 3 Maja 24.

Każda z osób podlegających kwalifikacji woskowej otrzyma z właściwego urzędu miasta lub gminy (w zależności od miejsca zameldowania) imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim. Stawiennictwo jest obowiązkowe. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

1. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - 17 - 18 maja 2022

2. Gmina Biskupiec - 18 - 20 maja 2022

3. Gmina Grodziczno - 23 - 24 maja 2022

4. Gmina Nowe Miasto Lubawskie - 24 maja - 26 maja 2022

5. Gmina Kurzętnik – 26 maja - 27 maja 2022

6. Dzień dodatkowy - kobiety - 30 maja 2022

7. Dzień dodatkowy - mężczyźni - 31 maja 2022

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001–2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo