POWIAT NOWOMIEJSKI

Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej https://www.powiat-nowomiejski.pl/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLII/306/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,

z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionej uchwały w postaci ankiety, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl w terminie od 09.10.2020 do 16.10.2020.