POWIAT NOWOMIEJSKI

Ogłoszenia

Artykuły

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej - GK.6853.14.2021

  Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia,

  Czytaj Więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej - GK.6853.14.2021
 • Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.16.2021

  Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), dotyczącego zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 17 o powierzchni 1,0293 ha. 

  Czytaj Więcej o: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.16.2021
 • Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.15.2021

  Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 17 o powierzchni 1,0293 ha. 

  Czytaj Więcej o: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.15.2021
 • Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.14.2021

  Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 169 o powierzchni 2,2695 ha.

  Czytaj Więcej o: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.14.2021
 • Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.13.2021

  Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 584/6 o powierzchni 0,02 ha.

  Czytaj Więcej o: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - GK.6853.13.2021