Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia, iż został zebrany materiał dowodowy dający podstawę wydania decyzji w sprawie toczącego się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem działki 157/68 o powierzchni 0,0034 ha (powstała z podziału działki 157/48), położoną w obrębie Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, która została przejęta na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 26 września 2022 r. Nr AB.6740.3.7.2022- sprostowanej Postanowieniem Starosty Nowomiejskiego nr AB.6740.3.7.2022 z dnia 7 października 2022 r.; zezwalającej Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (pętla nad jeziorem)", której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż właścicielka przedmiotowej nieruchomości Pani Helena Jaworska zmarła i jak dotąd spadkobiercy nie zostali ustaleni. 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa uprzejmie informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, składać ewentualnie dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1 w godzinach 7:15 do 15:15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. Po upływie wyżej wymienionego terminu organ, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wyda decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)