Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Mszanowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Mszanowo, Kaczek, Łąki Bratiańskie, Pustki, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej).

W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Mszanowo zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk / Iml wody w próbce wody pobranej w Zespole Szkół w Bratianie woda w Wodociągu Publicznym Mszanowo jest warunkowo przydatna do spożycia.
Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim