Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Mszanowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Mszanowo, Kaczek, Łąki Bratiańskie, Pustki, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody w w/w miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda w wyżej wymienionych miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim