Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

13 października 2022 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wśród obecnych gości znalazł się: Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Wicestarosta Nowomiejski Jerzy Czapliński, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Marek Piątkowski, Dyrektor Zespołu Szkół im. C.K. Norwida Barbara Przeradzka-Martko, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Katarzyna Trzaskalska Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Iwona Krajewska, wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nowomiejski, który zdobyli w roku szkolnym 2021/2022 kolejny stopień awansu zawodowego.

Starosta Nowomiejski złożył serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym oraz wręczył listy gratulacyjne. 
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Święto to zostało ustanowione 29 kwietnia 1972 roku. Upamiętnia ono rocznice powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą zainicjował król Stanisław August Poniatowski.
Z okazji tego symbolicznego święta wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, składamy serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy zawodowej, dziękując tym samym za niezwykle trudne i pracochłonne kształtowanie charakterów. Niech Państwa wiedza i pasja spotyka się z szacunkiem uczniów i rodziców a podejmowany trud będzie źródłem satysfakcji.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim