Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie do dnia 28 października 2022 roku.

Uchwała Nr 143/907/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz.39) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przeprowadza się w terminie od 21.10.2022r. do 28.10.2022r. konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
2. Konsultacje odbędą się w formie:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego w dniu 28.10.2022 r.
b) umieszczenia projektu Uchwały na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  z możliwością zgłaszania opinii i uwag w postaci ankiety stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Zaproszenie na otwarte spotkanie  z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego zostanie umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego otrzyma zaproszenie w formie pisemnej i elektronicznej. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaproszenie.

Serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Spotkanie odbędzie się 28 października 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 o godzinie 14:00 (pokój nr 15).

Zaproszenie Rady Organizacji Pozarządowych.

W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  28 października 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

Załączniki do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim