Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Andrzej Ochlak, Joanna Robaczewska - dyrektor Zarządu Dróg oraz pracownik Zarządu Dróg podczas sadzenia drzew

W ramach zapowiadanych jesiennych nasadzeń przydrożnych w czwartek 28 października 2022 r. dokonano kompensacji przyrodniczej, to jest odtworzenia pasa drzew przy szosie Wonna - Szeplerzyzna  oraz ponownego nasadzenia większych lip przy trasie Kuligi –Zajączkowo, gdyż szpaler uprzednio tam założony niestety został przez wandali zdewastowany, a drzewa celowo połamane.

Do wzbogacania naszego powiatu w uprawy roślin miododajnych wrócimy już wiosną, gdyż temat ten jest niezwykle istotny zarówno z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Będziemy starali się go połączyć z kampanią informacyjną na temat roli owadów zapylających, zagrożeniach i potrzebie ich ochrony. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim