Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Zgodnie z Uchwałą Nr 143/907/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 października 2022 r. w terminie od 21.10.2022 r. do 28.10.2022 r. trwały konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  z możliwością zgłaszania opinii i uwag do projektu Programu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna była również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP). Do dnia 28.10.2022 r. nie wpłynęła żadna ankieta.
Ponadto w dniu 28 października 2022 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Uczestniczył w nim jeden przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, który nie wniósł uwag i pozytywnie opiniował wyżej wymieniony projekt Programu.

Andrzej Ochlak
Starosta Nowomiejski

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim