Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, informuje że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2023 r.  z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do dnia 14 listopada 2022 r. złożono 5 ofert. W dniu 22 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podjął uchwałę o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa złożonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18 89-632 Brusy. Kwota dotacji na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 64 020,00 zł. Nazwa zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim