Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o utworzeniu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Portalu jakości wód powierzchniowych” (https://wody.gios.gov.pl/pjwp/), w którym zamieszczone są informacje związane z systemem monitoringu i klasyfikacji wód.

Dotychczasowe wyniki klasyfikacji badanych wskaźników, stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego, a także ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych na terenie całego kraju w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska znajdują się (do wglądu i wykorzystania) pod zakładką „System monitoringu i klasyfikacji wód”.
W ww. portalu została zamieszczona również ocena stanu wód za lata 2016-2021 m.in. dla rzek (pod adresem: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/api/publications/media/515) i jezior (pod adresem: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/api/publications/media/516).
Ocena stanu wód za lata 2016-2021 została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 poz. 1475).
Dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego powyższa ocena została opracowana na podstawie:

  • badań elementów biologicznych, fizykochemicznych, oraz chemicznych (w tym substancji priorytetowych),
  • obserwacji elementów hydromorfologicznych,
  • badań stanu ichtiofauny,
  • badań bioakumulacji substancji priorytetowych w faunie i florze wodnej (biocie).

GIOŚ RWMŚ w Olsztynie zachęca do zapoznania się oraz wykorzystywania ogólnie dostępnych informacji i opracowań zamieszczonych na naszej stronie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku (w przypadku jakichkolwiek publikacji) zamieszczenia informacji o źródle danych według schematu: „dane (lub na podstawie danych) Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)