Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Zgodnie z uchwałą Nr 145/913/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia  14 listopada 2022 r. w terminie od 15.11.2022 r. do 22.11.2022 r. trwały konsultacje projektu w sprawie zmiany uchwały nr  XIV/85/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP). Do dnia 22.11.2022 roku  nie wpłynęła żadna ankieta. 
Ponadto w dniu 22.11.2022 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. Nie uczestniczył w nim żaden przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)