Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Obwieszczenie Starosty Nowomiejskiego o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1019 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego do 2030 roku”.

Z treścią opracowanego projektu programu ochrony środowiska (wraz ze sporządzoną dla niego prognozą oddziaływania na środowisko) zapoznać można się w dniach od 21 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r.:

1. na stronie internetowej i BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod adresem: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/.
2. bezpośrednio w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w godzinach 8-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 47 24 223.
Dodatkowych informacji na temat proponowanych zapisów programu ochrony środowiska udzielają osobiście lub telefonicznie (numer telefonu 56 47 24 223) pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków do upublicznionego projektu dokumentu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można w terminie do 13 stycznia 2023 r. przesłać w formie elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą elektroniczną mailem lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub wysłać wersję papierową pocztą tradycyjną na adres: Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Rynek 1. Wnioski lub uwagi złożone po upływie ww. terminu (tj. 13.01.2023 r.), pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. Ponadto informuję, że złożenie uwagi/wniosku stanowi odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 
Do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)