Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 401/1 o pow. 0,0509 ha (powstała z podziału działki 401 KW EL1N/00000142/9), położoną w obrębie Lipinki, gmina Biskupiec, która została przejęta na własność Gminy Biskupiec, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 września 2022 r. Nr AB.6740.3.6.2022 zezwalającej Wójtowi Gminy Biskupiec na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 180071N na odcinku Biskupiec - Lipinki”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż właściciel przedmiotowej nieruchomości Pan Roman Mysz zmarł i jak dotąd spadkobiercy nie zostali ustaleni.
Ponadto zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania oraz składać dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Ponadto zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż w związku z koniecznością umożliwienia stronom terminu do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wydanie decyzji nastąpi do dnia 24 lutego 2023 r. 
Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)