Regulamin VIII  Jarmarku Wielkanocnego
Nowe Miasto Lubawskie 25.03.2018 r.

 1. VIII Jarmark Wielkanocny w Nowym Mieście Lubawskim jest imprezą wystawienniczą dla wytwórców regionalnych przedmiotów użytkowych oraz artystycznych głównie o charakterze świątecznym.
 2. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje Wystawców Jarmarku Wielkanocnego w Nowym Mieście Lubawskim, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim pod patronatem Gazety Nowomiejskiej, TV Eltronik, Tygodnika Internetowego oraz portalu Nowe Miasto dla Was.
 3. Jarmark jest organizowany w dniu 25.03.2018 r., w wyznaczonym miejscu na rynku w Nowym Mieście Lubawskim w godzinach 09:00-14:00. Ulica Rynek (odcinek przy Starostwie i odcinek prostopadły od strony Enigmy) zostanie wyłączona z ruchu drogowego, w związku z czym prosimy o przybycie uprzednio wcześniej, tak aby stoiska były gotowe na godz. 09:00.
 4. Osoba bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej Powiatu Nowomiejskiego, pod adresem www.powiat-nowomiejski.pl.
 5. Kartę należy przesłać nie później niż do 20.03.2018 r.: 
  a. korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z dopiskiem VIII Jarmark Wielkanocny,
  b. osobiście w pokoju nr 41 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
  c. mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje organizator VIII Jarmarku Wielkanocnego, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 7. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym.
 8. Organizator zapewnia (bezpłatnie) wystawcy wyłącznie jeden stolik oraz jedno krzesło. Istnieje możliwość wprowadzenia własnych mebli do ekspozycji. Organizacja stoiska leży w gestii Wystawcy. Istnieje możliwość podłączenia do prądu, Organizator jednak nie zapewnia przedłużaczy.
 9. Podczas jarmarku zostanie przeprowadzony „Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną”. Wystawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą dostarczyć podpisaną ozdobę pod niebieski namiot organizatora, gdzie ozdoba zostanie poddana ocenie przez jury.
 10. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność  i uczucia religijne.
 11. Wystawca jest zobowiązany do:
  a. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
  b. utrzymywania porządku na prowadzonym przez siebie stoisku,
  c. przestrzegania przepisów handlowych, sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych,
  d. zapewnienia świątecznego charakteru stoiska,
  e. uprzątnięcia zajmowanego przez siebie stanowiska po zakończeniu Jarmarku (zwrot stolików i krzeseł)
  f. w przypadku rezygnacji z udziału w Jarmarku do powiadomienia Organizatora w terminie do dnia 23.03.2018 r.
 12. Potwierdzeniem akceptacji postanowień Regulaminu jest podpis na Karcie Zgłoszenia Wystawcy.
 13. Podczas trwania VIII Jarmarku Wielkanocnego w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia organizatora. Sprawy nie podjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Jarmarku.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę/ uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Jarmarku w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych zgłoszeń lub bardzo złych warunków atmosferycznych. O takiej decyzji każdy z Wystawców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Jarmarku zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem telefonicznie.
 16. Promocja Jarmarku będzie odbywała się za pomocą mediów lokalnych (Gazeta Nowomiejska, Telewizja Eltronik, Tygodnik Internetowy, Nowe Miasto dla Was), strony internetowej Powiatu Nowomiejskiego, plakatów rozprowadzanych na terenie powiatu oraz portalu Facebook.

Do pobrania: