Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

czwartek, 21 marzec 2019 14:51

VI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 - 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława II etap Radomno – Iława”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

środa, 20 marzec 2019 09:34

Objazd dróg powiatowych

W dniu 18 marca 2019 r. Radni Rady Powiatu ruszyli w objazd dróg powiatowych. W trakcie objazdu informacji udzielała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska. Po drodze zatrzymano się w firmie „Ziemar” w Szwarcenowie, gdzie radni spotkali się z Przewodniczącym Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Zbigniewem Ziejewskim. Podczas krótkiego spotkania omawiano głównie sprawy związane ze stanem dróg, a także bieżącymi problemami powiatu. Drugi przystanek miał miejsce w Urzędzie Gminy w Grodzicznie, gdzie z radnymi spotkał się Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański. Tu także omawiano sprawy związane z remontami dróg, możliwościami aplikowania o środki z Funduszu Dróg Samorządowych itp.
Radni przejechali przez wszystkie gminy powiatu, łącznie ponad 210 kilometrów, z tego ok. 160 kilometrów drogami powiatowymi. Trasa przejazdu: Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury), Nawra, Skarlin, Łakorz, Łąkorek, Osetno, Ostrowite, Rywałdzik, Mierzyn, Sumin, Osówko, Wlk. Tymawa, Babalice, Sędzice, Biskupiec, Krotoszyny, Szwarcenowo, Szeplerzyzna, Jamielnik, Radomno, Pustki, Zajączkowo, Kuligi, Tylice, Mroczenko, Grodziczno, Montowo, Ostaszewo, Rynek, Trzcin, Mroczno, Boleszyn, Sugajenko, Bratuszewo, Brzozie Lub., Nielbark, Kąciki, Tereszewo, Partęczyny, Kaługa, Lipowiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie.

Tekst i zdjęcia: BR

Starosta Nowomiejski oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 27.03.2019 o godz. 11.00 r. w sali sesyjnej Startowa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji.

sobota, 16 marzec 2019 09:51

Komunikat nr 2 z 16.03.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Radomno. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody odpowiada wymaganiom - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda w Wodociągu Publicznym Bagno jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Sekretariat — tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408 Dyrektor - tel: 56 474 44 90 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 14 marzec 2019 19:02

Komunikat nr 1 z 14.03.2019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Radomno. W związku podejrzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, woda w Wodociągu Publicznym Bagno jest nieprzydatna do spożycia w/w miejscowościach.
W jednej z dwóch pobranych próbek wody stwierdzono obecność Enterokoków tj. w stacji uzdatniania wody stwierdzono 1 jtk/100m1, natomiast w próbce pobranej w Szkole Podstawowej w Jamielniku nie stwierdzono obecności Enterokoków. W chwili obecnej pobierane są próbki potwierdzające lub wykluczające zanieczyszczenie.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda do w/w miejscowości będzie dowożona przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Sekretariat — tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408 Dyrektor - tel: 56 474 44 90 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 13 marzec 2019 13:43

Lista rzeczy znalezionych - 13.03.2019

NR z księgi ewidencyjnej
Nazwa przedmiotu
Uwagi
79.
Rower górski
Odebrany przez znalazcę
80.
Rower typu „składak”
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
81.
Klucze
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
82.
Kluczyki samochodowe
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
83.
Telefon LG
Art.187 par. 2 KC – przeszło
na własność Powiatu
87
Telefon SIEMENS C60
 
88.
Okulary
 
89.
Portfel
Odebrany przez właściciela
90.
Klucz
Odebrane przez właściciela
91.
Kluczyki samochodowe
Odebrane przez właściciela
92.
Klucze z breloczkiem
 
93.
Telefon Motorolla
 
94.
Kluczyk samochodowy 
z immobilizerem
 
95.
Piłka nożna
 
96.
Piłka nożna
 
97.
Piłka nożna
 
98.
Piłka nożna
 
99.
Piłka nożna
 
100.
Piłka nożna
 
101.
Telefon Huawei
 
102.
Telefon LG
 
103.
Telefon SAMSUNG
 
OR.5314.3.2019
STAROSTA NOWOMIEJSKI W Z Y W A DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
 
Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:
• Telefon SAMSUNG
Jednocześnie informuję, że:
W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby 
(dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim, Nowomiejskiego Klubu Sportowego w dniu 17.03.2019 r. (niedziela) o godzinie 10.00 organizują Halowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Nowomiejskiego. Turniej odbędzie się w Hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 20. Zwracamy się do firm, przedsiębiorców jak i osób prywatnych o wsparcie naszej inicjatywy poprzez zgłoszenie do turnieju 10 osobowego zespołu reprezentującego Państwa firmę oraz wpłatę wpisowego. Regulamin turnieju znajduje się w załączniku. Zapraszamy drużyny wraz z rodzinami - stwórzmy sportową atmosferę w rywalizacji fair play. Dzięki pomocy z Państwa strony i dofinansowaniu naszego przedsięwzięcia będziemy mogli przyczynić się do zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z wyposażeniem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w sprzęt medyczny oraz meble po remoncie i modernizacji. Za okazane serce Ludziom Dobrej Woli już dziś składamy serdeczne podziękowania. Niech uśmiech na twarzy każdego pacjenta Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim będzie dla nas wszystkich największą nagrodą.

Turniej pod patronatem medialnym:

 • Gazeta Nowomiejska,
 • Tygodnik Internetowy,
 • Eltronik,
 • Nowe Miasto dla Was.

 

Regulamin Halowego Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim „Tyle jest człowiek wart, ile może pomóc innym”

 

Cel: Pomoc charytatywna i przekazanie środków finansowych na zakup urządzeń dla wyremontowanego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim, MOSiR Nowe Miasto Lubawskie, Nowomiejski Klub Sportowy.

Termin i Miejsce: Turniej rozegrany zostanie dnia 17.03.2019 r. (niedziela) godz. 10:00 Hala MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim ul. Jagiellońska 20.

Zgłoszenia: Do dnia 15.03.2019 r. pod numer telefonu 728 – 327 – 273.

System rozgrywek: ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Do turnieju zgłaszamy 10 osobowe zespoły. W polu gra: 4 zawodników + bramkarz (zmiany lotne).

Wpisowe: cel charytatywny najniższa kwota 100,00 zł od drużyny – możliwość wpłaty wyższej kwoty.

Nagrody: Pierwsze trzy zespoły otrzymują pamiątkowe puchary. Wybrany zostanie król strzelców turnieju i najlepszy bramkarz.

Sprawy organizacyjne pokrywa organizator turnieju. Za ubezpieczenie zawodników oraz badanie lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip zgłaszających zespoły do turnieju.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/84/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem:
 
 
Nr ewidencyjny działki
 
Oznacz w KW
 
Pow.
działki w ha
 
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu
 
Okres umowy
 
Czynsz
 
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
EL1N/00026354/6
0,4213
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
Lokal użytkowy o powierzchni 10,49 m2 położony na I piętrze
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi
 
do
3 lat
 
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
Do 15-go dnia każdego miesiąca
 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 01 kwietnia 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl
Strona 1 z 57